News

LEITAT Blog Presentation of the WDS project at Greenwoolf Workshop in Italy 16.06.2016 Link
LEITAT Blog Review of the WDS Final Workshop – Wool Dry Scouring 10.02.2016 Link
LEITAT Blog Meet Professionals from the Wool Sector – WDS Final workshop 04/02/2016 in Barcelona 11.01.2016 Link
LEITAT Blog WDS Project meets in Tavares and visits wool cleaning facilities 26.10.2015 Link
LEITAT Blog Recent meeting of WDS Project – Eco-Efficient Wool Dry Scouring 16.07.2015 Link
RMT Blog RMT-Nita. Recuperació de materials tèxtils. Participa en el projecte UE WDS. Feb-15 Link
TAVARES Blog Textil Manuel Rodriguez Tavares (Portugal), Participa en el projecte UE WDS Feb-15 Link
LEITAT Blog “WDS progress meeting hosted by RMT” 11-02-15 Link
RMT / LEITAT Blog Projecte Llana Dec-14 Link
RMT Atelier (1) Programme Wooldryscouring, Eco-Efficient Dry Wool Scouring, Catalogne (Espagne) Dec-13 Link
LEITAT Digital (2) newspaper “Leitat coordina un projecte per la recuperació total de subproductes de la llana” 25-07-13 Link
LEITAT Blog Proyecto pionero para la recuperación total de subproductos de la lana 22.07.2013  Link
LEITAT ACTE “LEITAT coordina un projecte europeu per obtenir un rentat més eficient de la llana” Jul-13 Link
LEITAT Digital newspaper “Proyecto pionero para la recuperación total de subproductos de la lana” 22-07-13 Link
LEITAT Online publication “Recuperación total de subproductos de la lana” 15-07-13 Link
LEITAT La Vanguardia newspaper “Plan para recuperar subproductos de la lana” 14-07-13 Link
LEITAT Catalunya Empresarial “Recuperación total de subproductos de la lana” 12-07-13 Link
LEITAT LEITAT website “Recuperación total de subproductos de la lana” 12-07-13 Link
CSIC Blog “Reactivar el sector de la lana con ciencia” 8-07-13 Link
EcoWeb Ecoweb Innovation: Eco-Efficient Dry Wool Scouring With Total By-Products Recovery 29-06-13 Link
CSIC CSIC website “El CSIC participa en un proyecto para reactivar el sector industrial de la lana” 28-06-13 Link
CSIC CSIC website “A project to revive the wool industry” 27-06-13 Link

 

C/ de la Innovació, 2 08225 Terrassa (Barcelona)